Скочиляс І. "Дар любові": куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2013. 160 с.

Ігор Скочиляс

Нарис розкриває обставини запровадження й практичне застосування в Київській митрополії пастирського податку «куниче» («катедратик»). У добу середньовіччя та в ранньомодерний період цей символічний “дар любові” значною мірою сформував специфічно патерналістичну само свідомість, котра домінувала в середовищі духовенства слов’янсько-візантійського обряду (православних та уніатів) до епохи Просвітництва. Утворена на основі куничого (катедратика) фіскальна система Руської Церкви суттєво впливала на модальність єрархічно-корпоративних взаємин між тогочасним єпископатом і парафіяльним клиром. У роботі також розглядається ширше коло питань, пов’язаних із функціонуванням пастирського податку в різних єпископствах Київської митрополії – канонічна дисципліна, симонійні практики, освітні ініціативи єрархії, матеріальне забезпечення священиків і фінансова спроможність владичих дворів, роль Римської Апостольської столиці та світської державної влади в новочасній модернізації церковних структур тощо.

Скочиляс І. “Дар любові”: куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2013. 160 с.

Завантажити книгу онлайн – ErUCU

80грн

Перегляд PDF файлу