Ясіновський Ю. Ірмоси Київської Церкви: Критичне видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598–1601 років, у 2-х кн. / ред. Крістіан Ганнік. Львів: В-во УКУ, 2018. xl + 376, 432 с. (Київське християнство, т. 11; Історія української музики: Джерела, т. 25)

Юрій Ясіновський

Це перше видання слов’янських ірмосів усіх восьми гласів у нотолінійному записі т. зв. київською квадратною нотою. Публікація здійснюється за одним з найдавніших лінійних рукописів Київської Церкви – Супрасльським ірмологіоном 1598–1601 рр. Видання охоплює факсимільну і набірну публікації тексту, що супроводжуються вступними статтями про сутність ірмосів, оглядом їх науково-критичних видань, а також коментарем і порівняльною таблицею на основі репертуару слов’янських нотованих пам’яток XII–XVIII ст.

Лінійно-мензуральний запис вперше на візантійсько-слов’янському просторі дає змогу значно точніше і глибше пізнати і зрозуміти музичну поетику ірмосів як одного з основних жанрів сакральної монодії, що випливало з розуміння краси у власне музично-співних проекціях – досконалій мелодиці та її стрункій часомірній організації.

Ясіновський Ю. Ірмоси Київської Церкви: Критичне видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598–1601 років, у 2-х кн. / ред. Крістіан Ганнік. Львів: В-во УКУ, 2018. xl + 376, 432 с. (Київське християнство, т. 11; Історія української музики: Джерела, т. 25).

Книга 1: Вступні тексти. Факсиміле.

Книга 2: Набірна публікація ірмосів і критичний апарат.

250грн