Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / Упоряд. та вступ. ст. Олексія Вінниченка. Львів: В-во УКУ, 2017. 736 с. (Cерія «Київське християнство», т. 3).

Олексій Вінниченко

Публікується найдавніший зі збережених описів архіву Унійної Церкви, укладений василіанином Авґустином (Войною) на початку 1760-х рр. В основу критичного академічного видання покладено копію митрополичого архіву 1768 р., яка сьогодні зберігається у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України. У кодексі описано 190 фасцикулів (в’язок) різноманітної документації (відображають зміст понад 5 тисяч актів) з цього архіву. Вона розкриває широку палітру пастирської, адміністративної, господарської й політичної діяльності українсько-білоруської єрархії, функціонування регіональних владичих структур, мережі парафій і монастирів, економічний потенціал церковних бенефіціїв, міжконфесійних взаємин тощо. Публікація Реєстру митрополичого архіву 1763 р. в перспективі уможливить реконструкцію первісного документального зібрання Унійної Церкви, а відтак стане підґрунтям для відтворення й комплексного опрацювання всієї рукописної спадщини давньої Київської митрополії.

Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / Упоряд. та вступ. ст. Олексія Вінниченка. Львів: В-во УКУ, 2017. 736 с. (Cерія «Київське християнство», т. 3).

http://press.ucu.edu.ua/book/reyestr-mitropolichogo-arhivu-uniynoyi-tserkvi-1763-roku/

120.5грн

Перегляд PDF файлу