Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013. 288 с. [= «Київське християнство», т. II, серія «Монографії», 2].

Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс

Історичні нариси репрезентують культурно-релігійну традицію двох сусідніх регіонів сучасних Білорусі та України – Берестейщини та Волині. Починаючи з кінця ХІ ст., ця традиція географічно й інституційно розвивалася в рамках Володимирської єпархії слов’янсько-візантійського обряду, що підпорядковувалася Київській митрополичій катедрі, а в окремі періоди належала до Галицької й Литовської церковних провінцій. Використані в книзі унікальні джерельні матеріали увиразнюють тісну пов’язаність місцевої Східної Церкви (Православної та Унійної) з руським соціумом українсько-польсько-білоруського етноконфесійного пограниччя й політичними структурами Галицько-Волинського князівства, Литви та Речі Посполитої.

Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013. 288 с. [= «Київське християнство», т. II, серія «Монографії», 2].

Завантажити книгу онлайн – ErUCU

120грн