Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny = Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст / Pod red. A. Gila, M. Kalinowskiego, I. Skoczylasa. Lublin; Lwów: Wyd-wo KUL, 2016. 320 s. [= публічний проект «Соборна Україна та Київська традиція»].

Упоряд. Анджей Ґіль, Мірослав Каліновський, Ігор Скочиляс

Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny = Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст / Pod red. A. Gila, M. Kalinowskiego, I. Skoczylasa. Lublin; Lwów: Wyd-wo KUL, 2016. 320 s. [= публічний проект «Соборна Україна та Київська традиція»].

Збірник містить матеріали третього засідання міждисциплінарного наукового семінару програми УКУ “Київське християнство” на тему “Топографія святості: Ікона Холмської Богородиці у традиціях Slavia Orthodoxa, Slavia Unita і Slavia Latina” (Львів, Луцьк, 15-16 вересня 2015 р.).

Немає у наявності.

200грн