Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого / Упоряд. Богдани Криси, Дарії Сироїд. Львів: В-во УКУ, 2017. 328 с. (Серія «Київське християнство», т. 6; Серія «Львівська медієвістика», вип. 5).

Упоряд. Богдани Криси, Дарії Сироїд

Збірник статей присвячений богословській, духовній і літературній спадщині видатного монаха-богослова, видавця, проповідника й письменника о. Кирила Транквіліона Ставровецького (†1646), одній з найпомітніших постатей доби культурно-релігійного оновлення в Україні I пол. XVII ст. У міждисциплінарному ключі та в ширшому порівняльному контексті доби раннього бароко, науковці з Німеччини, Польщі й України представляють сучасні дослідницькі підходи до «прочитання» інтелектуального портрету «проповідника слова Божого». Особлива увага авторів зосереджена на таких працях Ставровецького, як Зерцало богословії (1618), Євангеліє учительне (1619) і Перло многоцінне (1646). В основу збірника покладено доповіді, виголошені під час
Міжнародної наукової конференції Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого (Львів – Унів, 23–25 квітня 2015 р.)

Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого / Упоряд. Богдани Криси, Дарії Сироїд. Львів: В-во УКУ, 2017. 328 с. (Серія «Київське християнство», т. 6; Серія «Львівська медієвістика», вип. 5).

http://press.ucu.edu.ua/book/kirilo-trankvilion-stavrovetskiy-propovidnik-slova-bozhogo/

Завантажити книгу онлайн – ErUCU

250грн

Перегляд PDF файлу