Our books

The photo of the cover

(Українська) Юрій Волошин. Парафіяльна спільнота. Пирятинська протопопія другої половини XVIII ст. (соціально-історичний та історико-демографічний виміри). Львів: Український католицький університет 2023. – 420 с. (Серія «Київське християнство», т. 30).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Юрій Медведик. Духовна пісня в Україні: витоки, розвиток, жанри. – Львів: Український католицький університет, 2023. 324 с. (Історія української музики, вип. 30; серія «Київське християнство», т. 28).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Sub ficu. Меморіальний збірник, присвячений Ігореві Скочилясу / відп. ред. І. Альмес; ред. кол.: У. Головач, Я. Грицак, Д. Сироїд, А. Ясіновський. Львів: Український католицький університет 2022. 344 с. (Серія «Київське християнство», т. 25).

Read more
The photo of the cover

Nataliia Sinkevych. The Religiosæ Kijovienses Cryptæ by Johannes Herbinius (1675): A Description of Kyiv and Its “Sacral Space” in Early Modern Multiconfessional Discourse. Lviv: Ukrainian Catholic University, 2022. 192 pp. (Kyivan Christianity Series, vol. 29).

Read more
The photo of the cover

Ivan Almes. From Prayer to Education: the History of the Reading of Monks of the Lviv Eparchy in the 17th and 18th Centuries. Lviv: UCU 2021. 588 pp. (Kyivan Christianity Series, vol. 26)

Read more
The photo of the cover

(Українська) Собори Київської архиєпархії XV−XVIII століть: документи і матеріали / заг. ред. та істор. нарис Ігоря Скочиляса; упоряд. Дарії Сироїд, Ігоря Скочиляса та Ірини Скочиляс. – Львів: Український католицький університет, 2022. – ccxxx + 418 c. – (Серія «Київське християнство», т. 14).

Read more
The photo of the cover

The Supraśl Canticles of the End of the 17th Century – A Monument of Basilian Church Music: in 3 volumes, 2 books / reconstruction, selection of musical texts, and research by O. Shumilina; scholarly editing by Y. Yasinovskyy; volume 2: Parts for six voices: a Reconstruction; volume 3: Research; book 2. Lviv: Ukrainian Catholic University, 2022. 984 p. (History of Ukrainian music: sources 29; “Kyivan Christianity” Series, vol. 27, book 2).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Супрасльські кантики кінця XVII століття – пам’ятка василіянської церковної музики: у 3-х т., 2-х кн. / реконструкція, набір нотних текстів і дослідження О. Шуміліної; наук. ред. Ю. Ясіновський; т. 1, кн. 1: Факсиміле супрасльських кантиків. Транскрипція партитури. Львів: Український католицький університет, 2022. 960 с. (Історія української музики: джерела, вип. 28; Серія «Київське християнство», т. 27, кн. 1).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Богословський трактат Кирила Транквіліона Ставровецького «Зерцало богословії» (Почаїв 1618): Факсимільне видання, транслітерація тексту і наукове дослідження / відпов. ред. В. Мойсієнко. Львів: Видавницво УКУ 2021. – 616 с. (Серія «Київське християнство», т. 24).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 року, кн. 1: Діяння та постанови / упоряд. Р. Паранько, Іг. Скочиляс, Ір. Скочиляс. – Львів: Український католицький університет, 2021. – с + 804 с. – (Серія «Київське християнство», т. 23).

Read more
The photo of the cover

(Українська) єрм. Юстин Бойко, студит. Святий Климент Римський в агіографічних та літургійних церковнослов’янських рукописах. – Львів: Український католицький університет, 2020. – 584 с. + 24 іл. (Серія «Київське християнство», т. 20).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Книга Буття. Давньослов’янський четій текст за списками XIV-XVI століть / Вступ, упорядкування тексту Тетяни Л. Вілкул; покажчики слів Сергія Л. Ніколаєва. Львів: Український католицький університет, 2020. 640 с. (Серія “Київське християнство”, т. 22).

Read more
The photo of the cover

(Українська) В орбіті християнської культури. (Матеріали наукової конференції до 1030-річчя хрещення Русі; Київ, 25-26 жовтня 2018 року): Наук. зб. / за ред. Ігоря Скочиляса та Максима Яременка. Львів: Український католицький університет, 2020. 312 с. (Серія “Київське християнство”, т. 21).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Поділ Київської та піднесення Галицької унійних митрополій: Документи та матеріали ватиканських архівів (1802–1808 роки) / Упорядкування, вступ і коментарі Вадима Ададурова. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 256 с. (Серія „Київське християнство”, т. 19).

Read more
The photo of the cover

(Українська) «Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи / вид. 2-ге, за ред. Г. Теслюк. Львів: УКУ 2018. 296 с. [= «Київське християнство», т. VIIІ, серія «Конференції», 2]

Read more
The photo of the cover

(Українська) Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI століття: Факсимільна публікація, коментар, дослідження / підготував Юрій Ясіновський, за участі Марії Качмар; редактор Крістіан Ганнік. Львів: УКУ, 2019. хxxii+604 с. (серія «Київське християнство, т. 18; Історія української музики: Джерела, вип. 26)

Read more
The photo of the cover

(Українська) Петро Кулаковський. Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595-1654). Львів: Видавництво УКУ, 2019. 504 с. (Серія «Київське християнство», т. 17) ISBN 978-617-7637-16-4

Read more
The photo of the cover

(Українська) Назар Заторський. «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 року: реконструкція архетипу. Львів: УКУ, 2018. 588 с. (Серія «Київське християнство», т. 15).

Read more
The photo of the cover

(Українська) На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі: Колективна монографія за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса / 2-ге, виправл. й доповн. видання. Львів: Видавництво УКУ, 2018. 912 с. (Серія „Київське християнство”, т. 16).

Read more
The photo of the cover

(Українська) Вадим Ададуров. Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона, т. 1: Религия – Язык. Киев: Лаурус, 2017. 400 с.

Read more
The photo of the cover

(Українська) Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013. 288 с. [= «Київське християнство», т. II, серія «Монографії», 2].

Read more
The photo of the cover

(Українська) Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny = Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст / Pod red. A. Gila, M. Kalinowskiego, I. Skoczylasa. Lublin; Lwów: Wyd-wo KUL, 2016. 320 s. [= публічний проект «Соборна Україна та Київська традиція»].

Read more
The photo of the cover

Victoriya Bilyk, Oksana Karlina. A Live Community in Imperial World: Lutsk Greek-Uniate Eparchy of the late 18th – first half of the 19th centuries. Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2018. 280 p. (Kyivan Christianity Series, Vol. 13).

Read more
The photo of the cover

At Cultural Crossroads: The Holy Trinity Shrine and Monastery in Vilnius / ed. by Alfredas Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihor Skochylias. Vilnius: Vilnius University Press, 2017. 472 p.

Read more
The photo of the cover

Yurii Yasinovskyi. Heirmoi of the Kyivan Church: A Critical Edition of the Linear Notated Suprasl Heirmologion from 1598–1601, in 2 vol. / edited by Christian Hannick [=Kyivan Christianity vol. 11; History of Ukrainian Music: Sources 25]. Lviv: UCU Publishing House, 2018. xl+376, 432 p.

Read more
The photo of the cover

Spiritual Legacy of Medieval Halych: Сollection of Articles. Lviv; Ivano-Frankivsk: UCU Press, 2018.

Read more
The photo of the cover

Vilkul T. Book of Joshua: Slavonic Chet’i Text according to 14th through 16th Century Copies. Lviv: UCU Press, 2017. 288 p. (series “Kyivan Christianity”, Vol. 9).

Read more
The photo of the cover

Skochylias I. “Gift of love”: The Kunyche (cathedraticum) in the Kyiv Metropolitanate during 13th – 18th centuries. Lviv: UCU Press, 2013. 160 p.

Read more
The photo of the cover

Yaroslava Melnyk. The Apocryphal Code of Ukrainian Literature. Lviv: UCU Press, 2017. 376 p. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 7).

Read more
The photo of the cover

Santa Teresa de Jesús y Ucrania

Read more
The photo of the cover

“A Word is Alive and Active” (Hebr. 4:12): Biblical Studies, West and East: Approaches, Challenges and Prospects / ed. by Galyna Tesliuk. Lviv: UCU Press, 2017. 336 p. (Series “Kyivan Christianity”, vol. 8).

Read more
The photo of the cover

Kyrylo Tranquillion-Stavrovetsky – the Preacher of the God’s Word // Ed. Bohdana Krysa, Dariya Syroyid. Lviv: UCU Press, 2017. 328 pp. (Series “Kyivan Christianity”, vol. 6; Series “Lvivska medievistyka”, 5).

Read more
The photo of the cover

Dukh O. The Venerable Ladies: Female Monastic Communities of Lviv and Peremyshl Eparchies in the Early Modern Period. Lviv: UCU Publishing House, 2017. 752 p. + 7 maps. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 5).

Read more
The photo of the cover

Yaremenko M. Facing the Challenges of Unification and Discipline: Kyivan Orthodox Metropolitanate in 18th century. Lviv: UCU Publishing House, 2017. 272 p. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 4).

Read more
The photo of the cover

Register of the 1763 Uniate Church Metropolitan Archive / Ed. and introd. art. by Oleksiy Vinnychenko. Lviv: UCU Publishing House, 2017. 736 p. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 3).

Read more
The photo of the cover

Yaroslav Dashkevych. Ukraine on the Crossroads of Worlds: Religious and Socio-Cultural Studies / ed. by Lilia Moravska and Iryna Skochylias. Lviv: UCU Press, 2016. xxii + 602 + 8 p.

Read more

Expert opinion

,,

We have the ambition to become the expert environment that will explain and provide expert assessments for government institutions and civil society organizations and politicians to make informed, adequate decisions for today‘s Ukraine. One of today‘s topics is the issue of reconciliation, and we want to show on concrete examples how the Kyivan Church in the historical retrospect sought ways to reach agreement and unity, in spite of confessional differences.

Ігор Скочиляс, науковий ініціатор програми

Partners

Partner's logo
Partner's logo
Partner's logo
Partner's logo
Partner's logo
Partner's logo