our books

Фото обкладинки

Yaroslav Dashkevych. Ukraine on the Crossroads of Worlds: Religious and Socio-Cultural Studies / ed. by Lilia Moravska and Iryna Skochylias. Lviv: UCU Press, 2016. xxii + 602 + 8 p.

Детальніше
Фото обкладинки

Register of the 1763 Uniate Church Metropolitan Archive / Ed. and introd. art. by Oleksiy Vinnychenko. Lviv: UCU Publishing House, 2017. 736 p. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 3).

Детальніше
Фото обкладинки

Dukh O. The Venerable Ladies: Female Monastic Communities of Lviv and Peremyshl Eparchies in the Early Modern Period. Lviv: UCU Publishing House, 2017. 752 p. + 7 maps. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 5).

Детальніше
Фото обкладинки

Yaremenko M. Facing the Challenges of Unification and Discipline: Kyivan Orthodox Metropolitanate in 18th century. Lviv: UCU Publishing House, 2017. 272 p. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 4).

Детальніше
Фото обкладинки

Kyrylo Tranquillion-Stavrovetsky – the Preacher of the God’s Word // Ed. Bohdana Krysa, Dariya Syroyid. Lviv: UCU Press, 2017. 328 pp. (Series “Kyivan Christianity”, vol. 6; Series “Lvivska medievistyka”, 5).

Детальніше
Фото обкладинки

“A Word is Alive and Active” (Hebr. 4:12): Biblical Studies, West and East: Approaches, Challenges and Prospects / ed. by Galyna Tesliuk. Lviv: UCU Press, 2017. 336 p. (Series “Kyivan Christianity”, vol. 8).

Детальніше
Фото обкладинки

Santa Teresa de Jesús y Ucrania

Детальніше
Фото обкладинки

Yaroslava Melnyk. The Apocryphal Code of Ukrainian Literature. Lviv: UCU Press, 2017. 376 p. (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 7).

Детальніше
Фото обкладинки

Skochylias I. “Gift of love”: The Kunyche (cathedraticum) in the Kyiv Metropolitanate during 13th – 18th centuries. Lviv: UCU Press, 2013. 160 p.

Детальніше
Фото обкладинки

Vilkul T. Book of Joshua: Slavonic Chet’i Text according to 14th through 16th Century Copies. Lviv: UCU Press, 2017. 288 p. (series “Kyivan Christianity”, Vol. 9).

Детальніше
Фото обкладинки

Spiritual Legacy of Medieval Halych: Сollection of Articles. Lviv; Ivano-Frankivsk: UCU Press, 2018.

Детальніше
Фото обкладинки

Yurii Yasinovskyi. Heirmoi of the Kyivan Church: A Critical Edition of the Linear Notated Suprasl Heirmologion from 1598–1601, in 2 vol. / edited by Christian Hannick [=Kyivan Christianity vol. 11; History of Ukrainian Music: Sources 25]. Lviv: UCU Publishing House, 2018. xl+376, 432 p.

Детальніше
Фото обкладинки

At Cultural Crossroads: The Holy Trinity Shrine and Monastery in Vilnius / ed. by Alfredas Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihor Skochylias. Vilnius: Vilnius University Press, 2017. 472 p.

Детальніше
Фото обкладинки

Victoriya Bilyk, Oksana Karlina. A Live Community in Imperial World: Lutsk Greek-Uniate Eparchy of the late 18th – first half of the 19th centuries. Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2018. 280 p. (Kyivan Christianity Series, Vol. 13).

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny = Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст / Pod red. A. Gila, M. Kalinowskiego, I. Skoczylasa. Lublin; Lwów: Wyd-wo KUL, 2016. 320 s. [= публічний проект «Соборна Україна та Київська традиція»].

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013. 288 с. [= «Київське християнство», т. II, серія «Монографії», 2].

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Вадим Ададуров. Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона, т. 1: Религия – Язык. Киев: Лаурус, 2017. 400 с.

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі: Колективна монографія за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса / 2-ге, виправл. й доповн. видання. Львів: Видавництво УКУ, 2018. 912 с. (Серія „Київське християнство”, т. 16).

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Назар Заторський. «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 року: реконструкція архетипу. Львів: УКУ, 2018. 588 с. (Серія «Київське християнство», т. 15).

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Петро Кулаковський. Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595-1654). Львів: Видавництво УКУ, 2019. 504 с. (Серія «Київське християнство», т. 17) ISBN 978-617-7637-16-4

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI століття: Факсимільна публікація, коментар, дослідження / підготував Юрій Ясіновський, за участі Марії Качмар; редактор Крістіан Ганнік. Львів: УКУ, 2019. хxxii+604 с. (серія «Київське християнство, т. 18; Історія української музики: Джерела, вип. 26)

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) «Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи / вид. 2-ге, за ред. Г. Теслюк. Львів: УКУ 2018. 296 с. [= «Київське християнство», т. VIIІ, серія «Конференції», 2]

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Поділ Київської та піднесення Галицької унійних митрополій: Документи та матеріали ватиканських архівів (1802–1808 роки) / Упорядкування, вступ і коментарі Вадима Ададурова. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 256 с. (Серія „Київське християнство”, т. 19).

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) В орбіті християнської культури. (Матеріали наукової конференції до 1030-річчя хрещення Русі; Київ, 25-26 жовтня 2018 року): Наук. зб. / за ред. Ігоря Скочиляса та Максима Яременка. Львів: Український католицький університет, 2020. 312 с. (Серія “Київське християнство”, т. 21).

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Книга Буття. Давньослов’янський четій текст за списками XIV-XVI століть / Вступ, упорядкування тексту Тетяни Л. Вілкул; покажчики слів Сергія Л. Ніколаєва. Львів: Український католицький університет, 2020. 640 с. (Серія “Київське християнство”, т. 22).

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) єрм. Юстин Бойко, студит. Святий Климент Римський в агіографічних та літургійних церковнослов’янських рукописах. – Львів: Український католицький університет, 2020. – 584 с. + 24 іл. (Серія «Київське християнство», т. 20).

Детальніше
Фото обкладинки

(Українська) Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 року, кн. 1: Діяння та постанови / упоряд. Р. Паранько, Іг. Скочиляс, Ір. Скочиляс. – Львів: Український католицький університет, 2021. – с + 804 с. – (Серія «Київське християнство», т. 23).

Детальніше

Experts view

,,

We have the ambition to become the expert environment that will explain and provide expert assessments for government institutions and civil society organizations and politicians to make informed, adequate decisions for today‘s Ukraine. One of today‘s topics is the issue of reconciliation, and we want to show on concrete examples how the Kyivan Church in the historical retrospect sought ways to reach agreement and unity, in spite of confessional differences.

Ігор Скочиляс, керівник програми

Partners

Логотип партнера
Логотип партнера
Логотип партнера
Логотип партнера
Логотип партнера
Логотип партнера