Книги

Ольга Шуміліна

The Supraśl Canticles of the End of the 17th Century – A Monument of Basilian Church Music: in 3 volumes, 2 books / reconstruction, selection of musical texts, and research by O. Shumilina; scholarly editing by Y. Yasinovskyy; volume 2: Parts for six voices: a Reconstruction; volume 3: Research; book 2. Lviv: Ukrainian Catholic University, 2022. 984 p. (History of Ukrainian music: sources 29; “Kyivan Christianity” Series, vol. 27, book 2).

500грн

Read more
Ольга Шуміліна

(Українська) Супрасльські кантики кінця XVII століття – пам’ятка василіянської церковної музики: у 3-х т., 2-х кн. / реконструкція, набір нотних текстів і дослідження О. Шуміліної; наук. ред. Ю. Ясіновський; т. 1, кн. 1: Факсиміле супрасльських кантиків. Транскрипція партитури. Львів: Український католицький університет, 2022. 960 с. (Історія української музики: джерела, вип. 28; Серія «Київське християнство», т. 27, кн. 1).

490грн

Read more
Віктор Мойсієнко

(Українська) Богословський трактат Кирила Транквіліона Ставровецького «Зерцало богословії» (Почаїв 1618): Факсимільне видання, транслітерація тексту і наукове дослідження / відпов. ред. В. Мойсієнко. Львів: Видавницво УКУ 2021. - 616 с. (Серія «Київське християнство», т. 24).

390грн

Read more