Про програму

Від 2015 року почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції.

Основою формування києвохристиянського етосу стали слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовність, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнослов’янська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.

Керівник програми

Ігор Скочиляс – д.і.н., професор УКУ, співкоординатор дослідницької програми «Київське християнство» і керівник публічного проекту «Соборна Україна та Київська традиція». Автор близько 300 публікацій (у т. ч. 14 монографій, джерельних видань і нарисів) українською, а також англійською, італійською, литовською, польською і російською мовами. Один з провідних дослідників домодерної релігійної культури і східного християнства в Центрально-Східній Європі, унійної ідеї та інституційної історії Київської митрополії в порівняльній перспективі. Активний у сфері публічної історії, редактор й упорядник низки періодичних видань, наукових збірників і книг.

Наші книги

Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI століття: Факсимільна публікація, коментар, дослідження / підготував Юрій Ясіновський, за участі Марії Качмар; редактор Крістіан Ганнік. Львів: УКУ, 2019. хxxii+604 с. (серія «Київське християнство, т. 18; Історія української музики: Джерела, вип. 26)

Усі книги
,,

Наша програма ставить собі за мету – спробувати підняти з глибин історичні джерела, щоб історично і по-богословськи переосмислити київську традицію, та перейти з модальності об’єкта великих центрів християнства – чи Риму, чи Москви, в модальність суб’єкта. Ми хочемо перейти від мовчання до мовлення. Ці книжки – це перші звуки цього мовлення, які далі перейдуть у склади, у слова, у речення і у дискурс. Це і є нашою кінцевою метою.

о. Роман Завійський, співкоординатор проекту
,,

Ми хочемо стати тим експертним середовищем, яке буде пояснювати і давати експертні оцінки для державних інституцій і громадських організацій та політиків, аби вони приймали обгрунтовані адекватні рішення для сучасної України. Однією з актуальних сьогодні тем є тема примирення, і ми хочемо показати на конкретних прикладах, як Київська Церква в історичній ретроспективі шукала шляхи до порозуміння та єдності, попри конфесійні розбіжності.

Ігор Скочиляс, координатор проекту